“Ăn gì bổ nấy” – tưởng chỉ đùa thôi nhưng hoá ra lại liên quan mật thiết đến sức khoẻ – Deli