Bài tập mỗi ngày để có bộ ngực đẹp

Những bài
tập sau đây sẽ giúp bạn có một bộ ngực đẹp. Chỉ 15 phút mỗi ngày cùng với một
quả bóng, một quả bóng rổ, một quả tạ 0,5kg, và một thanh ngang.

Bài tập 1: Nâng
lên cơ thể của bạn với một quả bóng


Giữ toàn bộ cơ thể của bạn thẳng song song với sàn nhà

Bài tập 2: Tập với
một trái bóng rổ


Một tay tì lên trái bóng rổ và 1 tay chống xuống nền nhà sao cho bụng và hai
chân không chạm xuống đất


Từ từ nâng người lên sao cho vẫn giữ được tư thế cũ


Trở về tư thế ban đầu

Di chuyển trái
bóng rổ sang tay bên kia sau đó làm lại một lần nữa

Bài tập 3: Tập với
một thanh ngang và một quả bóng


Tì vai và đầu lên trên quả bóng, giữ cho toàn bộ cơ thể song song với sàn nhà,
và giơ cao thanh ngang lên

Hạ xuống

Sau đó trở về
tư thế ban đầu

Bài tập 4: Tập với
trái bóng và quả tạ


Hai tay nắm hai quả tạ, giơ thẳng lên cao, vai và đầu tì lên trái bóng


Sau đó gập hai cánh tay sát ngực.


Rồi trở về vị trí ban đầu

(theo vietbao)